17.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 455/31


Beroep ingesteld op 22 oktober 2018 — E.J. Papadopoulos/EUIPO — Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Zaak T-628/18)

(2018/C 455/41)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.J. Papadopoulos S.A. (Moschato-Tavros, Griekenland) (vertegenwoordigers: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia en A. Vasilogamvrou, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre — inschrijvingsaanvraag nr. 13 125 265

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 8 augustus 2018 in zaak R 493/2018-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en Europastry, SA, indien zij intervenieert, in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009.