17.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 455/31


2018. október 22-én benyújtott kereset – E. J. Papadopoulos kontra EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(T-628/18. sz. ügy)

(2018/C 455/41)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E. J. Papadopoulos S. A. (Moschato-Tavros, Görögország) (képviselők: C. Chrysanthis, P.–V. Chardalia és A. Vasilogamvrou ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: A fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre európai uniós ábrás védjegy bejelentése (13 125 265. sz. európai uniós védjegybejelentés)

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 8-án hozott határozata (R 493/2018-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és az Europastry, SA-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.