17.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 455/31


Sag anlagt den 22. oktober 2018 — E.J. Papadopoulos mod EUIPO — Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Sag T-628/18)

(2018/C 455/41)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.J. Papadopoulos S.A. (Moschato-Tavros, Grækenland) (ved advokaterne C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia og A. Vasilogamvrou)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Europastry, SA

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre — registreringsansøgning nr. 13 125 265

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 8. august 2018 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 493/2018-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO og Europastry, SA, såfremt selskabet intervenerer i sagen, tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009.