17.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 455/31


Žaloba podaná dne 22. října 2018 – E.J. Papadopoulos v. EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Věc T-628/18)

(2018/C 455/41)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.J. Papadopoulos S. A. (Moschato-Tavros, Řecko) (zástupci: C. Chrysanthis, P.–V. Chardalia a A. Vasilogamvrou, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – Přihláška č. 13 125 265

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. srpna 2018, ve věci R 493/2018-5

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a Europastry, SA v případě jejího vedlejšího účastenství náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009.