26.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/98


Tožba, vložena 28. septembra 2018 – Wywiał-Prząda/Komisija

(Zadeva T-592/18)

(2018/C 427/129)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgija) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in razsodi,

odločba z dne 23. novembra 2017, s katero ji je bila zavrnjena podelitev pravice do izselitvenega dodatka, se razglasi za nično;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 4(1)(a), Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije, kakor so bili razloženi v sodbi z dne 21. junija 2007, Komisija/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), ker je obdobje, v katerem je prebivala v Belgiji v referenčnem obdobju z diplomatskim statusom podobno okoliščinam, ki „se nanašajo na položaje, ki izhajajo iz dela za drugo državo ali mednarodno organizacijo“.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki je bil naveden podredno, v primeru, da tega obdobja ne bi bilo mogoče nevtralizirati, se nanaša na kršitev člena 4(1)(a), Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije, ker je treba upoštevati, v vsakem primeru, da v referenčnem obdobju ni izkazala volje, da bi konferirala svojo prisotnost v Belgiji, ki je bila neločljivo povezana z diplomatsko misijo njenega zakonca, kar je značilno za pojem običajno prebivališče.