26.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/98


Tužba podnesena 28. rujna 2018. – Wywiał-Prząda protiv Komisije

(Predmet T-592/18)

(2018/C 427/129)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgija) (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužiteljica od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi i presudi da se

poništava odluka od 23. studenoga 2017. kojom joj se odbija dodijeliti naknada za život u inozemstvu;

Europskoj komisiji nalaže snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužiteljica ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, istaknut kao glavni, koji se temelji na povredi članka 4. stavka 1. točke (a) Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije, kako je protumačen presudom od 21. lipnja 2007., Komisija/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), jer je razdoblje tijekom kojeg je u referentnom razdoblju boravila u Belgiji s diplomatskim statusom usporedivo s okolnostima „koje proizlaze iz rada za drugu državu ili međunarodnu organizaciju”.

2.

Drugi tužbeni razlog, istaknut podredno, u slučaju da to razdoblje nije moguće kompenzirati, koji se temelji na povredi članka 4. stavka 1. točke (a) Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije, jer u svakom slučaju valja uzeti u obzir da tužiteljica u referentnom razdoblju nije imala namjeru da njezin boravak u Belgiji, koji je neodvojivo povezan s diplomatskom misijom njezina supruga, postane trajan što je svojstveno pojmu uobičajenog boravišta.