12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 408/62


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2018 – Hickies/EUIPO (Forma unui şiret de încălţăminte)

(Cauza T-573/18)

(2018/C 408/80)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Hickies, Inc. (New York, New York, Statele Unite) (reprezentanți: I. Fowler, solicitor și J. Schmitt, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: Cerere de înregistrare a unei mărcii a Uniunii Europene tridimensionale (Forma unui şiret de încălţăminte) – cererea de înregistrare nr. 16 952 962

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 28 iunie 2018 în cauza R 2693/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în măsura în care prin aceasta a fost respinsă calea de atac formulată de reclamantă privind „şireturi de încălţăminte, ornamente realizate din plastic pentru încălţăminte, ceaprazuri pentru încălţăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut și articole decorative din materiale textile, sisteme de fixare pentru încălțăminte”;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului.