12.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 408/62


Prasība, kas celta 2018. gada 25. septembrī – Hickies/EUIPO (apavu auklas forma)

(Lieta T-573/18)

(2018/C 408/80)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hickies, Inc. (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis: I. Fowler, Solicitor un J. Schmitt, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīmes (apavu auklas forma) reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 952 962

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 28. jūnija lēmums lietā R 2693/2017-5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to tika noraidīta prasītājas apelācijas sūdzība attiecībā uz “apavu auklām; apavu plastmasas dekoru; apavu apdari, apģērbu aksesuāriem; šūšanas izstrādājumiem un dekoratīviem tekstilizstrādājumiem; apavu sprādzēm; apavu stiprinājumiem”;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.