3.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 436/54


2018 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje W. Kordes’ Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes’ Rose Monique)

(Byla T-569/18)

(2018/C 436/77)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth Sparrieshoop, Vokietija), atstovaujama advokato G. Würtenberger

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Sąjungos prekių ženklo „Kordes’ Rose Monique“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 15 856 743

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. liepos 12 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1929/2017-1.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies pažeidimas,

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio pažeidimas.