3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 436/54


2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – W. Kordes' Söhne Rosenschulen kontra EUIPO (Kordes' Rose Monique)

(T-569/18. sz. ügy)

(2018/C 436/77)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Németország) (képviselő: G. Würtenberger ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a Kordes' Rose Monique európai uniós szóvédjegy bejelentése – 15 586 743. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. július 12-én hozott határozata (R 1929/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése m) pontjának megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikkének megsértése.