3.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 436/54


Žaloba podaná dne 25. září 2018 – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen v. EUIPO (Kordes’ Rose Monique)

(Věc T-569/18)

(2018/C 436/77)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Německo) (zástupce: G. Würtenberger, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Kordes’ Rose Monique“ – Prihláška č. 15 856 743

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. července 2018, ve věci R 1929/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001,

Porušení článku 95 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.