26.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/92


Beroep ingesteld op 24 september 2018 — Local-e-motion / EUIPO — Volkswagen (WE)

(Zaak T-568/18)

(2018/C 427/121)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Duitsland) (vertegenwoordiger: D. Sprenger, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Volkswagen AG (Wolfsburg, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk WE met de kleuraanduiding zwart, rood en grijs — inschrijvingsaanvraag nr. 15 225 675

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 12 juli 2018 in zaak R 128/2018-4

Conclusies

de bestreden beslissing aldus wijzigen dat de oppositie wordt afgewezen;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.