26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/92


Žaloba podaná dne 24. září 2018 – Local-e-motion v. EUIPO – Volkswagen (WE)

(Věc T-568/18)

(2018/C 427/121)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Německo) (zástupce: D. Sprenger, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Volkswagen AG (Wolfsburg, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie WE v barvách černá, červená a šedá – Přihláška č. 15 225 675

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. července 2018, ve věci R 128/2018-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí pozměnil v tom smyslu, že bude námitka zamítnuta;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.