5.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/55


Acțiune introdusă la 13 septembrie 2018 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (plasturi medicali)

(Cauza T-559/18)

(2018/C 399/71)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Germania) (reprezentant: K. Middelhoff, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Köln, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul desenului sau modelului industrial în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Desenul sau modelul industrial în litigiu: desenul industrial comunitar nr. 1339246-0009

Decizia atacată: Decizia Camerei a treia de recurs a EUIPO din 29 iunie 2018 în cauza R 2215/2016-3

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

În cazul în care intervenienta participă la procedură, reclamanta solicită în plus:

obligarea intervenientei să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului;

încălcarea articolelor 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului;

încălcarea articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului.