5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 399/55


Kanne 13.9.2018 – Atos Medical v. EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Lääkelaastarit)

(Asia T-559/18)

(2018/C 399/71)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Saksa) (edustaja: asianajaja K. Middelhoff)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Köln, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen mallin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen malli: Yhteisömalli nro 1339246-0009

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 29.6.2018 asiassa R 2215/2016-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Siltä varalta, että väliintulija osallistuu oikeudenkäyntiin, kantaja vaatii myös, että

väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kanneperusteet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 4 artiklan 1 kohdan rikkominen

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 5 ja 6 artiklan rikkominen

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan rikkominen.