12.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 408/58


2018. szeptember 21-én benyújtott kereset – Lupu kontra EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(T-558/18. sz. ügy)

(2018/C 408/75)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Victor Lupu (Bukarest, Románia) (képviselő: P. A. Acsinte ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgária)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a Djili DS európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 8 404 551. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. június 5-én hozott határozata (R 2391/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

adjon helyt a vitatott védjegy (8 404 551. sz. európai uniós védjegybejelentés) lajstromozása elleni felszólalásnak, és törölje a lajstromozást.

Jogalap

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkének, valamint az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének megsértése;

A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet 20. szabálya (7) bekezdése a) és c) pontjának megsértése;

A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (2) bekezdése c) és d) pontjának megsértése, a felperesnek egy papagáj ábrájával és piros betűkkel írott „Djili” felirattal díszített kék csomagolás képére vonatkozó szerzői joga vonatkozásában, valamint a felperesnek az Európai Bíróság C-17/06. sz. Celine ügyben hozott ítélete szerinti, a kereskedelmi név áruk tekintetében történő használatával kapcsolatos joga vonatkozásában.