26.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/90


Tožba, vložena 18. septembra 2018 – Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Zadeva T-555/18)

(2018/C 427/118)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Združene države) (zastopnika: B. Bittner in U. Heinrich, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije „See More. Reach More. Treat More.“ – zahteva za registracijo št. 17205 055

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18/07/2018 v zadevi R 463/2018-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.