26.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 427/90


Beroep ingesteld op 18 september 2018 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Zaak T-555/18)

(2018/C 427/118)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: B. Bittner en U. Heinrich, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk See More. Reach More. Treat More. — inschrijvingsaanvraag nr. 17 205 055

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 18 juli 2018 in zaak R 463/2018-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad