26.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/90


Tužba podnesena 18. rujna 2018. – Medrobotics protiv EUIPO-a – (See More. Reach More. Treat More.)

(Predmet T-555/18)

(2018/C 427/118)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: B. Bittner i U. Heinrich, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava za verbalni žig Europske unije See More. Reach More. Treat More. – prijava za registraciju br. 17 205 055

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. srpnja 2018. u predmetu R 463/2018-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.