26.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 427/83


2018 m. rugsėjo 11 d. pareikštas ieškinys byloje YL / Komisija

(Byla T-545/18)

(2018/C 427/110)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: YL, atstovaujamas advokato P. Yon

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti sprendimą pašalinti jį iš 2017 m. paaukštinimų sąrašo;

paaukštinti jį atgaline data nuo 2017 m. sausio 1 d.;

atlyginti dėl šių ginčijamų aktų patirtą žalą: laiką ir energiją, skirtus šiam ieškiniui ir tam, kas vyko iki tol, kovą su institucijos, kuri turėtų rūpintis savo pareigūnų interesais ir būti neutrali, jeigu ne geranoriška, jų atžvilgiu, rodomu atmetimo, atstūmimo ir įniršio jausmu – žala vertinama 100 000 EUR;

priteisti jam jo advokato ir bylinėjimosi išlaidas – 10 000 EUR;

įpareigoti Komisiją padengti visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) pažeidimu, kurį, ieškovo teigimu, padarė paskyrimų tarnyba, pirma, atsisakymą paaukštinti ieškovą motyvuodama anksčiau paskirta sankcija, nors ši sankcija jau turėjo įtakos ieškovo karjerai, nes buvo sumažinta pakopa. Antra, ginčijamas sprendimas priimtas motyvuojant tuo, kad minėta sankcija yra susijusi su elgesiu tarnyboje, nors 2016 m. sprendime dėl sankcijos nurodyta, kad faktai, dėl kurių skirta sankcija, niekaip nesusiję su ieškovo funkcijomis ir pareigomis.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas piktnaudžiavimu įgaliojimais ir procedūra; jį paskyrimų tarnyba atliko naudodama turimus paaukštinimo įgaliojimus, kad apsunkintų 2016 m. skirtą sankciją, ir naudodama paaukštinimo procedūrą, kad išvengtų Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytų ribų perkėlimo į aukštesnę pakopą sustabdymo atveju.