5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/51


Žaloba podaná dne 17. září 2018 – Wanda Films a Wanda Visión v. EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

(Věc T-542/18)

(2018/C 399/65)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Španělsko) a Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón (zástupkyně: C. Planas Silva, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Čína)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie wanda films – Přihláška č. 13 902 994

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. července 2018, ve věci R 829/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

prohlásil za přípustnou tuto žalobu, argumenty a dokumenty (včetně těch předložených společně s přihláškou a těch předložených žalobkyní v průběhu námitkového řízení a odvolacího řízení);

napadené rozhodnutí zrušil;

vydal rozhodnutí, kterým se připouští zápis obrazové ochranné známky obhajované žalobkyní v rámci této žaloby.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.