5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 399/47


Tožba, vložena 11. septembra 2018 – Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (fitness)

(Zadeva T-536/18)

(2018/C 399/62)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švica) (zastopniki: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, C. Elkemann, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: European Food SA (Păntășești, Romunija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka pred Splošnim sodiščem

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije fitness – Znamka Evropske unije št. 2 470 326

Postopek pred EUIPO: postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. junija 2018 v zadevi R 755/2018-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

zavrne pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris 5802 C z dne 18. oktobra 2013;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 95(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta v povezavi z njenim členom 59(1)(a);

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta v povezavi z njenim členom 59(1)(a).