5.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 399/46


Acțiune introdusă la 6 septembrie 2018 – Wanda Films și Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Cauza T-533/18)

(2018/C 399/61)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamante: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spania) și Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (reprezentant: C. Planas Silva, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, China)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: Wanda Films, SL

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „WANDA FILMS” – cererea de înregistrare nr. 13 912 829

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 26 iunie 2018 în cauza R 401/2017-5

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

admiterea prezentei acţiuni, a argumentelor şi a documentelor (inclusiv a celor prezentate în susţinerea prezentei acţiuni şi a celor prezentate de reclamante în cadrul procedurilor de opoziţie şi de recurs);

anularea deciziei atacate;

pronunţarea unei decizii de admitere a înregistrării mărcii apărate de reclamantă în cadrul prezentei acţiuni.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului.