5.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 399/46


2018 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Wanda Films ir Wanda Visión / EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Byla T-533/18)

(2018/C 399/61)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovės: Wanda Films, SL (Posuelo de Alarkonas, Ispanija) ir Wanda Visión, SA (Posuelo de Alarkonas), atstovaujamos advokato C. Planas Silva

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalianas, Kinija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: Wanda Films, SL.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Sąjungos prekių ženklo WANDA FILMS paraiška – Registracijos paraiška Nr. 13 912 829.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. birželio 26 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 401/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

priimti šį ieškinį, argumentus ir dokumentus (tuos, kurie pateikti su šiuo ieškiniu, ir tuos, kuriuos ieškovė pateikė per protesto ir apeliacinę procedūras);

panaikinti ginčijamą sprendimą;

priimti sprendimą, kuriuo leidžiama registruoti šiuo ieškiniu ieškovės ginamą prekių ženklą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.