5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/46


2018. szeptember 6-án benyújtott kereset – Wanda Films és Wanda Visión kontra EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(T-533/18. sz. ügy)

(2018/C 399/61)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperesek: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spanyolország) és Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (képviselő: C. Planas Silva ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Kína)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: Wanda Films, SL

A vitatott védjegy: a WANDA FILMS európai uniós szóvédjegy bejelentése – 13 912 829. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. június 26-án hozott határozata (R 401/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

adjon helyt a jelen keresetnek, érveknek és dokumentumoknak (beleértve az e kereset alátámasztására benyújtottakat, valamint a felperes által a felszólalási és a fellebbezési eljárás során benyújtottakat);

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

hozzon olyan határozatot, amely helyt ad a felperes által a jelen keresettel védett védjegy bejelentésének.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.