5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/46


Žaloba podaná dne 6. září 2018 – Wanda Films a Wanda Visión v. EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Věc T-533/18)

(2018/C 399/61)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Španělsko) a Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (zástupce: C. Planas Silva, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Čína)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „WANDA FILMS“ – Přihláška č. 13 912 829

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 26. června 2018, ve věci R 401/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

přijal tuto žalobu, argumenty a dokumenty (včetně těch předložených společně s přihláškou a těch předložených žalobkyní v průběhu námitkového řízení a odvolacího řízení);

napadené rozhodnutí zrušil;

vydal rozhodnutí, kterým se připouští zápis ochranné známky obhajované žalobkyní v rámci této žaloby.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.