29.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/37


2018 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Aroma Essence / EUIPO – Refan Bulgaria (Washing sponges)

(Byla T-532/18)

(2018/C 392/45)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulgarija), atstovaujama advokato A. Nastev

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Refan Bulgaria OOD (Trudas, Bulgarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Dizaino, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Dizainas, dėl kurio kilo ginčas: Europos Sąjungos dizainas Nr. 1333223-0001

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. liepos 19 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1197/2017-3

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą arba pakeisti jį atmetant Refan Bulgaria OOD skundą dėl 2017 m. balandžio 10 d. EUIPO sprendimo dėl negaliojimo;

priteisti iš EUIPO ir Refan Bulgaria OOD jų pačių bylinėjimosi išlaidas ir Aroma Essence Ltd bylinėjimosi išlaidas Bendrajame Teisme ir EUIPO trečiojoje apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Gero administravimo principo pažeidimas;

Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 53 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 60 straipsnio 1 dalies, Komisijos reglamento (EB) Nr. 2245/2002 28 straipsnio 1 dalies b punkto i, v ir iv papunkčių ir 36 straipsnio 1 dalies pažeidimas;

Teisinio saugumo, vienodo požiūrio ir gero administravimo principų pažeidimas;

Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 59 straipsnio, 60 straipsnio 1 dalies, 65 straipsnio 1 dalies b ir c punktų ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 2245/2002 36 straipsnio 1 dalies pažeidimas.