12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 408/55


Tužba podnesena 4. rujna 2018. – XI protiv Komisije

(Predmet T-528/18)

(2018/C 408/72)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: XI (zastupnik: N. Lhoëst, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 25. svibnja 2018. o odbijanju tužiteljeve žalbe u mjeri u kojoj ona sadrži medicinske podatke;

naloži Komisiji plaćanje odštete u iznosu koji je ex aequo et bono procijenjen na 5 000 eura na ime naknade pretrpljene neimovinske štete;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima i povredi dužnosti dobre uprave i dužnosti brižnog postupanja, u mjeri u kojoj je odluka o odbijanju tužiteljeve žalbe otkrila medicinske podatke koji su osim toga bili očito pogrešni.