22.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 381/30


Tožba, vložena 6. septembra 2018 – K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum)

(Zadeva T-527/18)

(2018/C 381/35)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Nemčija) (zastopnik: A. Haudan, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Tecnium, SA (Manresa, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije tec.nicum – Znamka Evropske unije št. 13 626 791

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. junija 2018 v zadevi R 2427/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila z njo potrjena zavrnitev registracije prijavljene znamke za razred 42;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke, na kateri temelji ugovor;

nepopolna določitev upoštevne javnosti;

neobstoj podobnosti storitev;

neobstoj podobnosti nasprotujočih si znamk;

neobstoj verjetnosti zmede.