22.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 381/30


Beroep ingesteld op 6 september 2018 — K.A. Schmersal Holding/EUIPO — Tecnium (tec.nicum)

(Zaak T-527/18)

(2018/C 381/35)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Haudan, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Tecnium, SA (Manresa, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk tec.nicum — Uniemerk nr. 13 626 791

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 21 juni 2018 in zaak R 2427/2017-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing, voor zover daarbij de weigering om het aangevraagde merk in te schrijven voor klasse 42 wordt bevestigd;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

geen gebruik van het oppositiemerk op een wijze die de verkregen rechten in stand houdt;

onjuiste afbakening van het relevante publiek;

geen soortgelijkheid van de diensten;

geen overeenstemming tussen de conflicterende merken;

geen verwarringsgevaar.