22.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 381/30


Sag anlagt den 6. september 2018 — K.A. Schmersal Holding mod EUIPO — Tecnium (tec.nicum)

(Sag T-527/18)

(2018/C 381/35)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Tyskland) (ved advokat A. Haudan)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Tecnium, SA (Manresa, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket »tec.nicum« — EU-varemærkeregistrering nr. 13 626 791

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. juni 2018 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2427/2017-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den stadfæster afslaget på registrering af det ansøgte varemærke i klasse 42.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Ingen retsbevarende brug af det varemærke, hvorpå indsigelsen er støttet

Urigtig fastlæggelse af den relevante kundekreds

Ingen lighed mellem tjenesteydelserne

Ingen lighed mellem de varemærker, der står over for hindanden

Ingen risiko for forveksling.