5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/39


2018. augusztus 24-én benyújtott kereset – Cseh Köztársaság kontra Európai Bizottság

(T-509/18. sz. ügy)

(2018/C 399/54)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula és J. Vláčil meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági végrehajtási határozatot annyiban, amennyiben a finanszírozásból kizár a Cseh Köztársaság részéről felmerült összesen 151 116,65 eurós összegű kiadást, és

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013 rendelet) 52. cikke (1) bekezdésének a megsértésére alapított jogalap. A Bizottság tévesen állapította meg, hogy az ellenőrző hatóságok által egy adott mezőgazdasági vállalkozásnál végzett ellenőrzések közötti idő nem haladhatja meg a 1306/2013 rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 809/2014 rendelet) 25. cikkében meghatározott időt.

2.

A második, a bizalomvédelem elvének a megsértésére alapított jogalap. Még ha a jelen ügyben a 809/2014 rendeletet meg is sértették (quod non), a Cseh Köztársaság jogosan tekinthette úgy, hogy ellenőrzési rendszere összeegyeztethető az uniós joggal a Bizottság egy korábbi ellenőrzésből levont azon következtetése alapján, amely szerint elismeri, hogy a Cseh Köztársaságban végzett helyszíni ellenőrzéseket az uniós joggal összhangban hajtották végre.

3.

A harmadik, az 1306/2013 rendelet 52. cikke (1) és (2) bekezdésének a megsértésére alapított jogalap. Még ha a jelen ügyben a Cseh Köztársaság meg is sértette a 809/2014 rendeletet (quod non), a Bizottság a pénzügyi korrekcióba beleszámította a mezőgazdasági vállalkozások számára fizetett azon forrásokat, amelyek esetében a helyszíni ellenőrzések során nem bizonyították a 809/2014 rendelet megsértésének a fennállását. A Bizottság így olyan kiadások tekintetében is pénzügyi korrekciót követelt meg, amelyeket nem lehet indokolatlanul felmerülteknek tekinteni, és amelyek nem jelentettek pénzügyi kockázatot az uniós alapok számára.