5.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/39


2018. augusztus 24-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság

(T-505/18. sz. ügy)

(2018/C 399/53)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Magyarország (képviselők: Fehér M. Z., Tátrai M. M. és Pokoraczki A. meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. június 13-i (EU) 2018/873 bizottsági végrehajtási határozatot a Magyarországra vonatkozó azon részben, amely kizárja az uniós finanszírozásból a minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportoknak nyújtott támogatásokat; és

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy megtámadott határozat szerinti vitatott kizárás jogellenes, mivel az érintett termelői csoportok támogatására az uniós joggal összhangban került sor

A felperes a termelői csoportok elismerésének természetére hivatkozik. Álláspontja szerint a termelői csoportoknak nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás visszatérítéséről való döntés során a Bizottság nem vette figyelembe, hogy a minősített elismerést elnyert termelői csoportok megfelelnek az 1698/2005 rendelet követelményeinek.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat szerinti vitatott kizárás jogellenes, mivel az a lojális együttműködés, az arányosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve alapján a kizárás mérséklésének vagy mellőzésének lett volna helye

A felperes szerint a vitatott kizárás jogellenes, mivel az a lojális együttműködés, az arányosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvei alapján a kizárás mérséklésének vagy mellőzésének lett volna helye arra tekintettel, hogy a vitatott tagállami szabályozás és gyakorlat megítélése tekintetében az alkalmazandó uniós jogi normák nem feltétlenül egyértelműek, és lehetővé teszik a Magyarország által képviselt értelmezést, illetve mivel a Bizottság számára az már korábban ismert volt, és nem emelt kifogást ellene.