15.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 373/17


2018. augusztus 24-én benyújtott kereset – XG kontra Bizottság

(T-504/18. sz. ügy)

(2018/C 373/19)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: XG (képviselők: S. Kaisergruber és A. Burghelle-Vernet ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg a kereset elfogadhatóságát és megalapozottságát;

következésképpen:

semmisítse meg az Európai Bizottság [bizalmas(1) által 2018. július 3-án hozott, a felperestől a Bizottság helyiségeibe való bejutásának megtagadását fenntartó határozatát;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a megtámadott jogi aktus kibocsátója hatáskörének hiányára alapított jogalap.

2.

A második, a Bizottságon belüli biztonságról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozat (HL 2015. L 72., 41. o.; a továbbiakban: 2015/443 határozat) 3. cikkének megsértésére, valamint a megtámadott jogi aktus jogalapjának hiányára alapított jogalap.

3.

A harmadik, a felperes alapvető jogainak megsértésére, különösen az EUMSZ 67. cikknek, az EUSZ 6. cikknek, a 2015/443 határozat 3. cikkének, valamint az Alapjogi Charta 6., 7., 8., 15., 27., 31., 41., 42., 47., 48. és 49. cikkének a megsértésére alapított jogalap. Ez a jogalap három részre tagolódik:

a szabadsághoz, a magánélethez, a személyes adatok védelméhez, valamint a foglalkozásának szabad gyakorlásához való jogának megsértésre alapított első rész;

a megfelelő ügyintézéshez, az átláthatósághoz, az iratokba való betekintéshez és a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértésére, valamint az ártatlanság vélelmének és a védelemhez való jognak a megsértésére alapított második rész;

az arányosság elvének és az Alapjogi Charta 49. cikkének a megsértésére alapított harmadik rész.

4.

A másodlagosan felhozott negyedik, az EUMSZ 296. cikknek, az Alapjogi Charta 41. cikke (2) bekezdésének, az egyoldalú jogi aktusok formális és érdemi indokolása elvének a megsértésére alapított jogalap. Ez a jogalap két részre tagolódik:

a megtámadott jogi aktus formális indokolásának hiányára alapított első rész;

a megtámadott jogi aktus érdemi indokolásának hiányára alapított második rész.


(1)  Kitakart bizalmas adatok.