15.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 373/15


Tožba, vložena 22. avgusta 2018 – Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell)

(Zadeva T-502/18)

(2018/C 373/17)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francija) (zastopnica: M-P. Dauquaire, lawyer)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: IRF s. r. o. (Bratislava, Slovaška)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije MediWell – prijava št. 15 078 645

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2018 v zadevi R 6/2018-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

razveljavi odločbo oddelka za ugovore;

zavrne prijavljeno znamko;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta 2017/1001.