15.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 373/15


Prasība, kas celta 2018. gada 20. augustā – Puma/EUIPO – Destilerias MG (“MG PUMA”)

(Lieta T-500/18)

(2018/C 373/16)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Puma SE (Herzogenaurach, Vācija) (pārstāvji: P. Trieb un M. Schunke, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Destilerias MG SL (Vilanova i la Geltru, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MG PUMA” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 15 108 848

Process EUIPO: Iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 6. jūnija lēmums lietā R 2019/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas radušies Apelācijas padomē.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.