15.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 373/15


Kanne 20.8.2018 – Puma v. EUIPO – Destilerias MG (MG PUMA)

(Asia T-500/18)

(2018/C 373/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Puma SE (Herzogenaurach, Saksa) (edustajat: asianajajat P. Trieb ja M. Schunke)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Destilerias MG SL (Vilanova i la Geltru, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkkiä MG PUMA koskeva hakemus – Rekisteröintihakemus nro 15 108 848

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 6.6.2018 asiassa R 2019/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.