1.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 352/47


Acțiune introdusă la 20 august 2018 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

(Cauza T-498/18)

(2018/C 352/57)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (reprezentant: M. Kondrat, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta.

Marca în litigiu: cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Happy Moreno choco – cererea de înregistrare nr. 15 028 087.

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție.

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 31 mai 2018 în cauza R 1464/2017-1.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și trimiterea cauzei la EUIPO spre reexaminare;

sau

modificarea deciziei atacate în sensul că nu există motive întemeiate care să justifice refuzul înregistrării cererii EUTMA 015028087 „Happy Moreno choco” pentru toate produsele din clasele 30 și 35 și că marca trebuie înregistrată;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

Încălcarea principiului protecției încrederii legitime și a principiului securității juridice.