1.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 352/47


Kanne 20.8.2018 – ZPC Flis v. EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

(Asia T-498/18)

(2018/C 352/57)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Puola) (edustaja: asianajaja M. Kondrat)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki Happy Moreno choco – Rekisteröintihakemus nro 15 028 087

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 31.5.2018 asiassa R 1464/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja palauttaa asian EUIPO:hon uutta käsittelyä varten

tai

muuttaa riidanalaista päätöstä toteamalla, ettei EU-tavaramerkin 015028087 ”Happy Moreno choco” rekisteröinnin epäämiselle ole suhteellisia perusteita kaikkien luokkiin 30 ja 35 kuuluvien tavaroiden osalta, ja että tavaramerkki on rekisteröitävä

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Luottamuksensuojan periaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta on loukattu.