1.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 352/46


Acțiune introdusă la 14 august 2018 – IAK – Forum International/EUIPO – Schwalb (IAK)

(Cauza T-497/18)

(2018/C 352/56)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: IAK GmbH – Forum International (Kirchzarten, Germania) (reprezentant: G. Wilke, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ulrich Schwalb (Köln, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă IAK – marca Uniunii Europene nr. 9 843 533

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 11 iunie 2018 în cauza R 1511/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

modificarea deciziei atacate, în sensul respingerii în totalitate a cererii de declarare a nulității;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.