1.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 352/46


2018 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje IAK GmbH – Forum International / EUIPO – Schwalb (IAK)

(Byla T-497/18)

(2018/C 352/56)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: IAK GmbH – Forum International (Kirchcartenas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Wilke

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Ulrich Schwalb (Kelnas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas IAK – Sąjungos prekių ženklas Nr. 9 843 533

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. birželio 11 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1511/2017-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti ginčijamą sprendimą dėl to, kad visas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia atmetamas;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.