1.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 352/46


2018. augusztus 14-én benyújtott kereset – IAK – Forum International kontra EUIPO – Schwalb (IAK)

(T-497/18. sz. ügy)

(2018/C 352/56)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: IAK GmbH – Forum International (Kirchzarten, Németország) (képviselő: G. Wilke ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ulrich Schwalb (Köln, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: IAK – 9 843 533. sz. uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának az R 1511/2017-4. sz. ügyben 2018. június 11-én hozott határozata

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot változtassa meg úgy, hogy az teljes egészében utasítsa el a törlési kérelmet;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.