1.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 352/43


2018. augusztus 14-én benyújtott kereset – Vafo Praha kontra EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

(T-491/18. sz. ügy)

(2018/C 352/52)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Vafo Praha s.r.o. (Chrášt’any, Cseh Köztársaság) (képviselő: M. Vojáček ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Susanne Rutzinger-Kurpas (Spigelau, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: Meatlove európai uniós szóvédjegy – 15 557 374. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. június 12-én hozott határozata (R 264/2018-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 46. cikkének megsértése.