1.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 352/42


Acțiune introdusă la 14 august 2018 – Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect)

(Cauza T-487/18)

(2018/C 352/51)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (reprezentant: J.-C. Plate und R. Kaase, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale ViruProtect – cererea de înregistrare nr. 16 295 511

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 4 iunie 2018 în cauza R 1886/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 75 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.