8.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 364/19


Tožba, vložena 10. avgusta 2018 – XF/Komisija

(Zadeva T-482/18)

(2018/C 364/20)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: XF (zastopnik: J.-N. Louis, avocat)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep z dne 2. oktobra 2017, s katerim mu je bilo zavrnjeno nadomestilo za nastanitev, za katerega je zaprosil ob preselitvi in zaposlitvi na sedežu ESZD, razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 20 kadrovskih predpisov in člena 5 Priloge VII h kadrovskim predpisom.