8.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 364/19


2018. augusztus 10-én benyújtott kereset – XF kontra Bizottság

(T-482/18. sz. ügy)

(2018/C 364/20)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: XF (képviselő: J.-N. Louis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2017. október 2-i határozatot, amellyel megtagadták a felperessel szemben elköltözése és munkavállalásának az EKSZ székhelyén való megkezdése alkalmával igényelt beilleszkedési támogatást;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely a személyzeti szabályzat 20. cikkének és VII. melléklete 5. cikkének a megsértésén alapul.