8.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 364/19


Tužba podnesena 10. kolovoza 2018. – XF protiv Komisije

(Predmet T-482/18)

(2018/C 364/20)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: XF (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku od 2. listopada 2017. o odbijanju naknade za nastanjenje prilikom njegova premještaja i preuzimanja dužnosti u sjedištu ESVD-a;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj u prilog tužbi ističe samo jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 20. Pravilnika o osoblju i članka 5. njegova Priloga VII.