24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 341/28


Tožba, vložena 3. avgusta 2018 – Multifit/EUIPO (Premiere)

(Zadeva T-479/18)

(2018/C 341/40)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, Rechtsanwälte)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije Premiere – prijava št. 16 660 383

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. maja 2018 v zadevi R 2365/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.