24.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 341/28


Beroep ingesteld op 3 augustus 2018 — Multifit/EUIPO (Premiere)

(Zaak T-479/18)

(2018/C 341/40)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Duitsland) (vertegenwoordigers: N. Weber en L. Thiel, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk Premiere — inschrijvingsaanvraag nr. 16 660 383

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 28 mei 2018 in zaak R 2365/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.