24.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 341/28


Tužba podnesena 3. kolovoza 2018. – Multifit protiv EUIPO-a (Premiere)

(Predmet T-479/18)

(2018/C 341/40)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Njemačka) (zastupnici: N. Weber i L. Thiel, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava za registraciju verbalnog žiga Europske unije „Premiere” – prijava za registraciju br. 16 660 383

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 28. svibnja 2018. u predmetu R 2365/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća